2015-06-22

Struktura organizacyjna

Strukturę Ośrodka stanowią:

 1. Kierownik Ośrodka;
 2. Sekcja Księgowa w składzie:
  • Główny Księgowy;
  • inspektor do spraw księgowych;
 3. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w składzie:
  • starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
  • pracownik socjalny;
 4. Sekcja Pomocy Społecznej w składzie:
  • pracownicy socjalni;
  • opiekunki domowe.